Les dades de caràcter personal que es facilitin per correu electrònic, quedarà registrades en un fitxer propietat d'Copra SL Envasament i manipulació, degudament registrat davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades amb la finalitat de respondre a les consultes i obtenir dades estadístiques dels mateixos. Per això poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició davant Copra SL Envasament i manipulació amb domicili a AV. Mere DE DEU DE MONTSERRAT 2, Ramona BARCELONA CP. 08970.

Informació de contacte

Avda. Mare de Déu de Montserrat 2
C.P.: 08970 - Sant Joan Despí
Barcelona - España
Tel.: (+34) 933 734 986
E-mail: [email protected]