Les nostres instal·lacions compleixen tots els requisits exigits per les autoritats competents per garantir la màxima qualitat en qualsevol dels processos productius.

  • Recepció i expedició de mercaderies
  • Envasat Primari: Dissenyada seguint els estàndards de les Normes de Correcta Fabricació de Medicaments. Entorn de grau D (100.000 ppm)
  • Condicionament secundari: Sales de manipulació de producte envasat

Empresa autoritzada per Ministeri de Sanitat per a l'envasament de productes cosmètics, dentifricis i productes d'higiene amb número 8905CS

Informació de contacte

Avda. Mare de Déu de Montserrat 2
C.P.: 08970 - Sant Joan Despí
Barcelona - España
Tel.: (+34) 933 734 986
E-mail: [email protected]