• Envasat de líquids.
   • Envasat de fluids.
   • Envasat de cremes.
   • Tancat a pressió o roscat.
   • Tancat tipus grafat.
   • Tancat tipus pilffer.
   • Tancat crimpat d'alumini.
   • Marcatge identificatiu del producte per injecció de tinta i termoimpressió.
   • Extoixat.
   • Emblistado.
   • Retractilat.

A grans trets podríem resumir els serveis que actualment estem oferint en els següents apartats:

  • Líquids
  • Fluids
  • Cremes
  • Minidosis de Pols
  • Olis

Informació de contacte

Avda. Mare de Déu de Montserrat 2
C.P.: 08970 - Sant Joan Despí
Barcelona - España
Tel.: (+34) 933 734 986
E-mail: [email protected]